Audio a video telefóny.

Medzi hlavné vlastnosti audio a video telefónov patria.

Zábrana odpočúvania – Nemožnosť odpočúvať telefonát z iného bytového audio/video telefónu.
Adresné otváranie dverí– V prípade že na dome je viac audio/video zvončekových tabiel
(predné dvere, zadné dvere a viac),
po vyzvonení a prijatí hovoru, zatlačením tlačidla kľúčik
sa odomknú len tie dvere od ktorých bol uskutočnení hovor.
Interkom – volanie z bytu do bytu bez možnosti odpočúvania.
Funkcia bytového zvončeka – možnosť pripojenia tlačidla bytového zvončeka pri dverách do bytu.

Každý audio / video telefón má nekoľko typov zvonení, aby ste vedeli identifikovať odkiaľ vám zvonia :

– od zvončekového tabla
– od tlačidla zvončeka pri dverách do bytu
– z iného bytu (interkom)

AUDIO TELEFÓNY